Hakkında


15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar neticesinde, Eğitim Fakülteleri bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dalları dikkate alınarak, İlköğretim ve Türkçe bölümleri yeniden yapılandırılmış ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümü kurulmuştur. Bu bölüm aşağıda tablolarda belirtilen anabilim dallarından oluşur. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilimdalı 2011 yılında ve Türkçe Eğitimi Anabilimdalı da 2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

 

Bölüm

Anabilim Dalları

Öğretim

Üyesi Sayısı

Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

5 2 208
Türkçe Eğitimi 4 3 212

T O P L A M   

9

5

420