Hakkında


 

Bir sosyal bilgiler öğretmeninin görevi geleceğin yetişkinleri ve muhtemel sosyal bilimcileri olacak çocuklarımıza sosyal bilimlerin doğasını ve sosyal bilimlerde bilimsel bilgi üretmenin yöntemlerini tanıtmak ve sosyal bilimleri sevdirmektir. Bu bağlamda, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programının amacı sosyal bilimlerde bilimsel süreci ve sosyal bilimlerin doğasını kavramış ve özümsemiş, ve bunlarla ilgili öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip öğretmenler yetiştirmektir.

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne bağlı olarak 2010 yılında kurulmuş ve 2011-2012 akademik yılı güz döneminde öğrenci almaya başlamıştır. Bu program T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezinin düzenlediği üniversite giriş sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir. İçeriği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının müfredatında belirtilen dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal bilgiler öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. Mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavını başarıyla tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar özel okullar ve dershanelerde de öğretmen olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, bu programda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler üniversitelerin ilgili enstitülerine bireysel başvuru yapabilirler.